Darıca ilçesi ,Kocaeli İl Merkezinin yaklaşık 48 km. batısında, Gebze İlçesinin güney batısında, Kocaeli Yarımadası’nın körfez şeridi üzerinde kurulmuştur. Batısında İstanbul İli Tuzla İlçesi, doğusunda Gebze İlçesi Eskihisar Köyü bulunmaktadır. Yüz ölçümü yaklaşık 24 km²’ dir. Denizden yüksekliği ortalama 28 metredir.
Darıca arazisi yeryüzü şekilleri yönünden yıpranmış ve aşınmış bir yayla görünümündedir. Arazi, Üçburun Yarımadası ismi de verilen ve Kocaeli dağlarının batıya doğru uzanan kollarının Marmara denizinde meydana getirdikleri bir geniş yarımada biçiminde, makilerle kaplı sırtlar, yamaç ve vadilerden ibarettir. Geniş tarla ziraatine müsait değildir. Deniz sahilinden kuzeye doğru yükseklik artmaktadır. Ancak bu yükseklik 200 metreyi geçmemektedir.Kıyılar engebelidir.Darıca sahili alçak sahil tipindedir.Alçak biçimdeki sahil şeridi üzerinde Darıca’dan Eskihisar mevkiine kadar dolmeitik kalkerli bir yer yapısı oluşmuştur.Beyaz renkli bu kalkerler, çimento sanayinde hammadde olarak kullanılmaktadır.
Sahilden deniz yönüne doğru Darıca Burnu, Kale Burnu ve Mankafa Burnu’ndan oluşan üç önemli çıkıntı yer almaktadır.