+ Cevap Yaz + Yeni Konu aç
123 ... SonuncuSonuncu
 1. Çevreyi Korumak Amacı ile Kurulmuş Kurum ve Kuruluşlar ( Görevleri )

  Gönüllü Çevreci Kuruluşlar ve Adları


  Greenpeace (Yeşil Barış) :
  Greenpeace, gezegenimizi yaşanmaz hale getiren çevre suçlarına şiddet içermeyen doğrudan eylemlerle tanıklık eder ve bunları basın aracılığıyla gündeme getirir. Bilimsel verilere dayanan kampanyalar yürütür.

  Çevreye karşı işlenen bir suça tanıklık etmek, toplumun dikkatini çekerek suçu işleyenler üzerinde baskı oluşturmak amacıyla yapılan barışçıl eylemler yapar.

  T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
  Çevre ve Orman Bakanlığı; 01.05.2003 tarihinde kabul edilen ve 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4856 Sayılı Yasa ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesi suretiyle kurulmuş bir bakanlıktır.

  Çevre ve Orman Bakanlığı'nın kuruluş amaçları şunlardır:
  · Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi,
  · Kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması,
  · Ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerinin korunması ve geliştirilmesi,
  · Her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi,
  · Ormanların korunması, geliştirilmesi ve orman alanlarının genişletilmesi,
  · Ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması,
  · Orman ürünlerine olan ihtiyacın karşılanması ve orman ürünleri sanayinin geliştirilmesi şeklinde özetlenebilir.

  WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı - Vakfı (World Wide Fund for Nature)
  Doğanın zarar görmesini durdurmayı ve verilen zararları onarmayı amaçlayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. 1961'de World Wildlife Fund (Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı) olarak kurulan kuruluş, genişleyen çalışma alanıyla adını şimdiki haline değiştirmiştir. Ancak Kuzey Amerika ülkeleri hala eski halini kullanmaktadır.

  TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı)
  Türkiye'nin çölleşmeyle ve erozyonla mücadelesini birinci amaç edinmiş çevreci kuruluş. 11 Eylül 1992 tarihinde, kurulmuş olan çevreci vakıftır.

  ÇEKÜL Vakfı (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)
  Türkiyedeki doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulmuş, bir sivil toplum kuruluşudur. Doğal kaynakları, kültürel mirası ve insanı bir bütün olarak ele alan ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için "kent-havza-bölge-ülke" ölçeğinde projeler geliştirmektedir.

  Bu anlamda; "Doğa varlığını yitirirse, insanı kimlikli kılan kültürel birikim yok edilirse, boyutlandırmaya çalıştığımız "baş döndürücü teknolojik gelişmeler" oturacak sağlıklı zemin bulamaz. Bu nedenle, yaşamı anlamlı kılan temel öğeleri tüketmeden, onlarla birlikte yaşayacağımız günler" amaçlanmaktadır.

  TÇV (Türkiye Çevre Vakfı)
  Hepimizin daha temiz, daha düzenli, daha güzel bir çevrede yaşaması. Bunun için yapmamız gereken çok şey var. Biz, sınırlı imkânlara sahip bir gönüllü kuruluş olarak, elimizden geldiğince bu amaca ulaşmaya yardım edecek hizmetleri üstleniyoruz.

  Tam 31 yıldır, araştırmalar, yayınlar yapıyor; toplantılar, konferanslar düzenliyoruz. Kurulduğumuz 1978 yılından bugüne, çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

  ÇEVKOR Vakfı (Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı)
  1991 yılında Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerindeki öğretim üyeleri tarafından kurulan vakıftır.
  · Toplumun her kesiminde çevre bilincinin aşılanması ve bu konuda eğitim çalışmalarının yapılması,
  · Çevre kirliliği meydana getirmeyecek sistemlerin teşvik ve geliştirilemesi,
  · Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, geliştirilmesi, yaşatılması.
  ÇEKÜD
  Çevre Gönüllüleri olarakta bilinen dernek, 1999 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Çevre sorunlarına, bilimsel verilerin ve teknolojik gelişmelerin ışığında, öz kültürümüzün derinliklerinde bulunan manevi dinamikleri de kullanarak çözüm önerileri üretmek;

  Dogal, kültürel ve sosyal çevrenin korunmasi, güzelleştirilmesi ve geleceğe güvenle aktarılması amacıyla, sivil toplum ve Kamu kuruluslarıyla dayanışma halinde; kritik ve analitik düsünce yapısında, kültürel değerlerimize bağlı, yüksek ahlak ve çevre bilincine sahip insanlardan meydana gelen bir toplum oluşmasına katkıda bulunmaktır.

  ÇEVKO
  1992 yılında kurulan vakıf; Türkiye'de ambalaj atıklarını geri kazandırma sisteminin oluşturulmasında etkin bir rol oynayan kuruluş.

  Türkiye'deki ambalaj atıklarının, sanayinin önderliğinde toplum ve yerel yönetimlerin işbirliği ile, sürdürülebilir bir sistem içinde geri kazanılması ve geri dönüştürülmesini amaçlayan Çevko; cam, metal, plastik, ve kâğıt/karton türü evsel nitelikli ambalaj atıklarının değerlendirilmesi için sağlıklı, temiz ve ülke gerçeklerine uygun bir geri kazanım sistemi oluşturulmasında temel unsurların bu atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm sanayii ve kapasitesinin yaratılması ve tüketici eğitimi ve katılımının sağlanması gerekliliğine inanarak bu doğrultuda etkinliklikler hedefliyor.

  TURMEPA (Türkiye Deniz Temiz Derneği)
  1994 yılında kurulan dernek, deniz ve kıyılarımızın kirletilmemesini ve bu konuda ulusal ve uluslararası kanun ve anlaşmaların uygulanmasını sağlayacak en etkili güç olmayı amaçlamaktadır Gelecek nesillere yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek, onların denizlerimizin ekonomimize, sağlığımıza ve refahımıza katkılarından yararlanabilmelerini sağlamaktır.

  Gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek, onların denizlerin; ekonomiye, sağlığa ve refaha katkılarından yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla kişisel sağlık, refah ve Türkiye'nin ekonomik geleceği için oluşan önemli riskler hakkında kamusal farkındalığı arttırmak, halkı deniz ve sahil çevresinin süregelen tahribatına karşı, müsamaha göstermemeleri konusunda, faaliyete geçmeleri için teşvik etmek şeklinde açıklamaktadır.

  TÜDAV (Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı)
  Türkiye'de deniz bilimleri konusunda araştırmalar yapmak ve deniz yaşamını korumak amacıyla 1997 yılında kuruldu. Pek çok bölgede hizmet veren bu vakıf tek denizcilik ile değil pek çok konuda ülkemize yardımı dokunmaktadır.

  TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı TÜRÇEV)
  1993 yılında Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle Mavi Bayrak Programı'nın ülkemizde de başlatılabilmesi amacıyla kurulmuş olup, başta Antalya ve Muğla olmak üzere ülke çapında etkinlik göstermektedir. Vakıf, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for Environmental Education, FEE) üyesidir.

  Sağlıklı yüzme suyu, donanımlı plaj ve iyi bir çevre yönetimi ile çevre bilinçlendirme etkinliklerini içeren Mavi Bayrak'ın turizm ve çevre açısından da önemli olduğu yaklaşımı bilincinin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artması gerekliliği üzerine çalışmalar yapmak olan Türçev, nitelikli plaj ve marinalar oluşturmaya çalışmakta, temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve dolayısıyla uygar, sürdürülebilir bir çevre oluşması yolunda etkinlikler göstermektedir.

  TÜRÇEK (Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu) : 1972 yılında Türkiye'nin ilk gönüllü çevre kuruluşu olarak İstanbul'da kurulan ve giderek yoğunlaşan çevre sorunları karşısında faaliyetlerde bulunan kuruluştur.
  Resmi web sitesi : Türçek - 5 Haziran Dünya Çevre Günü

  Eco-Schools : 1992 yılında kurulan kuruluş ile dünyanın her yerindeki okullarda öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sistemi uygulamasını da içerir.

  Doğa ile Barış : 1993 yılında kurulan dernek insanlığı doğa ile barışa davet eden bu kuruluş tamamen gönüllülerden oluşmaktadır. Dernek, çevre sorunlarının çözümü için tüm hedef kitleleri içermektedir.

  Doğa Derneği : Kuruluş yılı olan 2002 yılından bu yana Türkiye doğasının sorunlarına yönelik yapıcı ve yerinde çözümler getirmeyi kendine ilke edinmiş dernektir. Doğa ve insanı bir bütün halinde ele alarak başta "Önemli Doğa Alanları" olmak üzere tüm Türkiye sathında doğanın yaşamasını sağlamak.  Konuyla alakalı paylaşımlar
  Burs Veren Kuruluşlar
  Burs Veren Kuruluşlar Burs Veren Kuruluşlar 1) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Vakfı Başarılı ve maddi durumu yetersiz öğrencilere burs...
  gezi inceleme kulübünün görevleri ve Amacı
  gezi inceleme kulübünün görevleri ve Amacı gezi inceleme kulübünün görevleri ve Amacı İnsanlığın hafızası olan tarih konuları güncel hayatımızı yakından ilgilendirmektedir. Bu önemli...
  Orduyu 'bazı askerler'den korumak lâzım - MÜMTAZER
  Orduyu 'bazı askerler'den korumak lâzım - MÜMTAZER Orduyu 'bazı askerler'den korumak lâzım - MÜMTAZER TÜRKÖNE 16.06.2009 Beni arayan dostum şerefli bir subaydır. Onun kişiliğini, bir hayat...
  Kurum Nedir - Kurumun Tanımı ve Anlamı - Kurum Hak
  Kurum Nedir - Kurumun Tanımı ve Anlamı - Kurum Hak Kurum Nedir - Kurumun Tanımı ve Anlamı - Kurum Hakkında Bilgi Kurum kavramı, günlük dilde çeşitli kuruluşları tanımlamak amacıyla kullanılır. Örn:...
  Natonun Kurulma Amacı - Natonun Kuruluş Amacı - Ne
  Natonun Kurulma Amacı - Natonun Kuruluş Amacı - Ne Natonun Kurulma Amacı - Natonun Kuruluş Amacı - Neden Nato Kuruldu NATO Kuzey Atlantik Paktı Antlaşması İkinci Dünya savaşı Batılı ülkelerle...

 2. Son Videolar

 3. çok pis olmuş biraz daha güzel olablirdi bee pampişim


 4. bune ya hiç bir şey çikmııııııyooo


 5. Kayıtsız Üye Nickli Üyeden Alıntı: çok pis olmuş biraz daha güzel olablirdi bee pampişim
  selam konu güzel mi


 6. güzel işime yaradı
  bece güzel
  ama herkez ne düşünür bilmem


 7. Benim çok işime yaradı bu site sayesinde ödevimi tamamlayabildim. Çok teşekkürler


 8. Çok iyi sağ olun var olun


 9. Nu ne yaaaa düzgün cevaplayın


 10. Güzel de siz berbat yorum yapiyorsunuz
  ;)


 11. İşime yaradı kopya için hahahah


123 ... SonuncuSonuncu
Çevreyi Korumak Amacı ile Kurulmuş Kurum ve Kuruluşlar ( Görevleri ) Yer İstanbul , 34, TR incelenme 170780 kişi oylama: 4.5 / 5

Powered by vBulletin™Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

Yukarı Fırlat

170780
İzlenme